Tetőtépítek logo

Gradim krov mali rečnik ili kako razumeti rečnik tesara

Bilo da gradimo potpuno novu kuću ili da renoviramo već postojeći krov, može biti korisno da naučimo rečnik krovopokrivača barem na osnovnom nivou. A Terran ne samo da nastoji da kupcima obezbedi sve elemente neophodne za pokrivanje krova, već im pomaže da informisanije pristupe planiranju i radu. S toga, evo lista sa najčešćim stručnim terminima vezanih za krov. Učenje može početi!

Krovna podloga: Sloj koji se ugrađuje ispod krovnog pokrivača radi obezbeđivanja odgovarajuće hidroizolacije i kao sekundarni drenažni sloj za zaštitu unutrašnjih elemenata krovne konstrukcije (drvena konstrukcija, toplotna izolacija) od vlage. Najčešće se za ovo koristi specijalna krovna folija koja je parootporna i paropropusna. Prilikom izbora mora se uzeti u obzir nekoliko aspekata (ugao nagiba krova, vrsta krova, da li je iznad ili nije iznad potkrovlja, itd.).

Okapni lim: Kako vlaga koje se skuplja i kondenzuje ispod crepa, na krovnoj foliji, izlazi u pravcu oluka, drvena konstrukcija kod oluka se mora zaštiti od štetnog uticaja vode, ovoj nameni sluši okapni lim. Važno je da se krovna podloga u svakom slučaju navede na okapni lim sa preklapanjem karakterističnim za foliju. U slučaju podloge koja je otporna na vetar ili vodonepropusna potrebno je i lepljenje.

Kontraletva: Drvena letva koja obezbeđuje pričvršćivanje podloge i ventilaciju krovne
konstrukcije, na koje su letve postavljene okomito. Preporučena minimalna veličina je
50x50mm. Ako se kontraletva izostavi, padavine koje dospeju ispod pokrivača i para koje se tu kondenzuje ne mogu ne mogu da oteku, a ni ventilacija krova neće biti odgovarajuća, a oba mogu prouzrokovati štetu krovne konstrukcije kao i dela za stanovanje.

Greben: Spoj dva dela krova, ako je unutrašnji ugao koje površine međusobno zaklapaju manji od 180 stepeni. Ne treba se mešati sa slemenom.

Površinska obrada: Iako je beton samo po sebi jak, izdržljiv materijal, Terran nanosi površinsku obradu na svaki crep kako bi osigurao povećanu otpornost i zaštitu boje. Četiri vrste površinske obrade mogu pružiti svetlucav izgled, smanjiti mahovinu ili čak zaštititi od UV zraka.

Generon: Terranov višestruko nagrađivani solarni crep, koji nudi novo, privlačno ali efikasno rešenje na tržištu solarne energije sa svojim solarnim ćelijama integrisanim u betonski crep.

Snegobran: Kuke za hvatanje snega i rešetke za hvatanje snega služe u bezbednosne svrhe jer sprečavaju da velika količina snega koja je pala na krov i led koji je nastao topljenjem, padnenaglo, odjednom velika količina.

Slemeni crep: Pokrivni element oblikovan prema obliku slemena krova, čija je namena da i ovde obezbedi vodonepropusnost krova.

Češalj za zatvaranje: Element formiranja strehe, koji pomaže ventilaciju duž cele linije spoja strehe i krova. Preporučuje se upotreba kod talasastog profila crepa jer češljevi sprečavaju da ptice i insekti uđu ispod crepa.

Zabat: Deo zida kuće sa visokim krovom koji zatvara krajeve krovne konstrukcije.

Rogovi: Greda koja određuje ogao nagiba krova, okomita je na liniju nadstrešnice i proža potporu letvama ili daskama (i samim tim svim elementima krova). Tip crepa određuje koliko rogovi moraju biti daleko jedni od drugih, jer to utiče na nosivost krova.

Ivični crep: Crep koji je specijano proizveden za ujednačeno i profesionalno izvođenje ivica zabata.

Klješta: Horizontalno postavljena greda koja ide paralelno sa krovnom ravni i podupire rogove, čime se obezbeđuje uzdužno ijačanje krovne konstrukcije.

Ventilacioni crep: Posebno dizajniran crep koji se uklapa u dati krov, čime se obezbeđuje ventilacija vazduha ispod krova, čime se sprečava nastanak vlage ispod krova i prekomerno zagrevanje krova u letnjim vrućinama.

Traka za provetravanje: Takođe je jedan element za formiranje strehe. Traka za provetravanje se obično ugrađuje u liniju strehe i služi za uvođenje vazduha za provetravanje. Propušta vazduh ali ne i ptice i veće bube, tako da ima dvostruku funkciju.

Sleme: Horizontalna presečna linija dva krovna dela, ako površine međusobno zaklapaju ugao manji od 180 stepeni.

Proboj krova: Sve tačke gde se iz nekog razloga (npr. Pričvršćivanje antenskog kabla ili solarnog panela) mora obezbediti izlaz na krovnoj konstrukciji. Posebnu pažnju treba posvetiti profesionalnom izvođenju jer može narušiti hidroizolaciju i zaštitnu funkciju krova.

Krovni pokrivač: Gornji, pokrivni sloj krovne konstrukcije. Može se napraviti od različitih materija i u različitom dizajnu, npr. od betonskog crepa, keramičkog crepa, krovnog lima, šindre itd.

Toplotna izolacija krova: Ako želimo da svoj dom učinimo udobnijim i usput i smanjimo račune za komunlne usluge, neophodno je obezbediti toplotnu izolaciju krova, kako topli vazduh zimi ne bi izlazio kroz krov, a leti da bi se manje zagrevao stmabeni prostor. Postoji nekoliko rešenja za toplotnu izolaciju krova, a najsavremenija je konstrukcija iznad rogova (kao na primer Terranov MediComfort sistem) jer se s ovim može izbeći stvaranje toplotnih mostova i postiže se veća efikasnost toplotne izolacije.

Izlazni prozor: Prozor ugrađen u krovnu ravan, koji ne samo da obezbeđuje ulazak svetlosti i vazduha, već omogućava i izlazak na krov.

Uvala: Drugim rečima, krivina krova, nastaje na spoju dve različite krovne ravni. Pošto padavine ovde teku sa obe površine krova, zbog veliko opterećenje vodom, uvala je naosetljivije mesto krova i njeno izvođenje zahteva veliku stručnost i specijalne elemente (npr. površinski obrađeni lim za uvale).

Kopča protiv nevremena: Olujni udari vetra su u današnje vreme sve češći i u našoj zemlji, pa se preporučuje pričvršćivanje crepa kopčama protiv nevremena na krovnim površinama izloženim odižućem dejstvu vetra (posebno u specijanim delovima kao što su strehe, ivice i grebeni).

I iz ovog mini rečnika možete videti da za izgradnju modernog krova koji zadovoljava sve potrebe nije dovoljno kupiti crep, već su potrebni i mnogi dodatni elementi. Iako je tokom svoje istorije duže od 100 godina Terranovo ime postalo sinonim za pojam kvalitetnog betonskog crepa, kupci mogu pronaći sve u ponudi kompanije od krovne podloge, preko toplotne izolacije krova do oluka, kako bi ostvarili svoje snove o krovu.

Poznavanje osnovnih pojmova je korisno, ali nikog ne čini stručnim tesarom. U našem prethodnom postu smo pisali o tome zašto nije preporučljivo raditi ‚‚uradi sam‚‚ krovove.